PowerStream PLC

PLC sa PowerStream operativnim sistemom, ethernet komunikacijom, 4 analogna ulaza, 6 digitalnih ulaza, 4 relejna izlaza, 8 izlaza putem konektora.

Pogledajte više

Visual Logic Programmer

Visual Logic Programmer je sinonim za lako programiranje i konfigurisanje PLC-a. Omogućava kreiranje dijagrama procesa lakim izborom funkcija i njihovim povezivanjem u funkcionalnu šemu. Vizuelno prikazuje izvršavanje algoritma na PLC-u i njegovo testiranje u realnom vremenu. Korisnik brzo i lako programira svoj proces bez potrebe za poznavanjem pogramskih jezika. Zahvaljujući emulatoru korisnik u fazi projektovanja može da testira i debaguje program bez potrebe za PLC-om, a takođe i sumulira sve fizičke promene koje mogu nastati na ulazima i mernim tačkama PLC-a.

Pogledajte više

Visualization Tool

Za vizualizaciju procesa i daljinsku kontrolu Discover Control je projektovao i izaradio univerzalni alat za kreiranje interfejsa ali i za njegovo izvršavanje. Visualization tool je alat za kreiranje Human Machine Interface HMI dela SCADA sistema. Pored editora za projektovanje ovaj sistem obuhvata i izvršni HMI softver. Korisniku je na raspolaganju veliki broj različitih tipova objekata za vizualizaciji i komandovanje. Kombinacijom objekata mogu se kreirati raznoliki grafički i funkcionalno složeni interfejsi.

Pogledajte više